Att köpa/sälja företag

Hur går man tillväga när man ska köpa eller sälja ett bolag?

Det är naturligtvis inte något givet entydigt svar på en sådan fråga. Men man kan dock enas om att det finns några moment som man sällan kommer undan. Vi förutsätter att vi redan har ett företag som vi finner intressant. Då kan följande sex punkter utgöra vägen i mål.

  • Indikativt bud
  • Slutbud
  • Avsiktsförklaring – LOI
  • DD
  • Avtal
  • Tillträde

Wiktorspersonal1096

Indikativt bud

Det är rimligt och mycket tidsbesparande att säljaren avger ett önskemål på vilken nivå köpeskillingen ska vara för att det fortfarande ska vara intressant att diskutera vidare. Köparen kan även indikera i vilken härad man är beredd att gå vidare i förhandlingen. Här är också viktigt att diskutera hur en köpeskilling ska betalas. En s.k ”Clean cut” kan vara önskvärt för en säljare som inte vill eller får vara kvar i bolaget. Ett annat alternativ som ofta framförs av en köpare är att man betalar ut en tilläggsköpeskilling efter ett par år, vars storlek kan vara påverkad av en fortsatt utveckling av bolaget. Detta kan bli en dealbreaker eftersom det är mkt svårt att påverka företagets resultat när man inte sitter vid rodret.

Slutbud

När köparen har inhämtat ytterligare information om bolaget är det dags att komma fram till ett slutbud som man enas kring. Detta föregås oftast att parterna undertecknar ett sekretessavtal där man förhindrar parterna att yppa affärsinformation.

Avsiktsförklaring – Letter of Intent

Då har vi kommit mkt långt. Förutsättningarna är givna. Detta ”kontrakt” är ramverket och det som man utgår ifrån i de kommande stegen. Köpeskilling, tillträdesdag, säljarens framtida roll plus andra vitala saker är på papper och innehåller oftast många villkor så att parterna kan kliva av. Detta avtal är i regel inte juridiskt bindande.

Due Diligence

Företagsbesiktning,  är en arbetsprocess och metod för att samla in och analysera information om ett företag inför ett företagsförvärv. Detta bekostas och utföres av köparen, men det är i säljarens intresse att underlätta och medverka aktivt att efterfrågad information kommer fram.

Aktieöverlåtelseavtal

Det är detta avtal som slutligt reglerar allt mellan säljare och köpare. Efter en DD har köparen alla fakta på bordet och finns det saker som kommit upp så kan detta justeras uppåt eller oftast nedåt från det ursprungliga LOI- avtalet. Det finns standardavtal som man kan använda men det är viktigt att allt blir rätt så att använda en juridiskt kunnig person är att föredra. När detta avtal är undertecknat är affären juridiskt bindande. Full likvid erlägges i regel vid detta tillfälle i samband med att aktierna byter ägare.

Tillträde

Vid tillträdesdagen är förvärvet fullbordat.

 

Det finns givetvis ett antal steg och moment mellan ovanstående huvudpunkter. Allt beror ju på hur snabbt ett förvärv genomförs, hur intresset är från säljare och köpare, saker som dyker upp under resans gång etc.

Det är bra att inhämta information från någon som varit med. Det gäller både säljare och köpare.

Peter Bohmelin, en som varit med

Lämna ett svar