About Drive

Jag har sedan min far startade Wiktors AV-Line 1963, levt i och med AV-produkter. Från början producerade vi själva diaprojektorer och en OH-projektor med orange sladd. När nu företagets såldes 2014 var vi distributörer av det allra senaste inom teknologin med led-projektorer och små personliga enheter

Bestboard 

.Peterapelsin         

Det har varit en enorm resa för mig personligen med att arbeta inom ett familjeföretag som VD och sedan som styrelseordförande. Även med kontakter över hela världen, inköp från Asien men även export till Malysia och Egypten på den tiden det begav sig.

Nu kan jag dela med mig av min erfarenhet och kunskap av att leda familjeföretag, vara distributör, styrelsearbete och förhandlingar/inköp i länder utanför EU. Du hyr in mig som konsult i projekt som behöver utvecklas eller förändras.

Kontakt:

Peter Bohmelin

peter@driveab.se

+46 709 13 40 60

 

I have since my father started Wiktors AV Line in 1963, lived in and of AV products. From the beginning, we produced the overhead projector with orange cord. When the company was sold in 2014, we were distributors of the latest technology in the AV-Industry with LEDs and small personal devices.

There has been a tremendous journey for me personally to work in a family business as CEO and then as a Chairman of the Board. Also with contacts worldwide, sourcing from Asia and export to Malysia and Egypt.

Now I can share with you my experience and knowledge of to own a family business, as a distributor, negotiations and purchase worldwide and ofcourse in the Nordic countries.

You may hire me as a consultant in projects that need to be developed or changed.

Contact:

Peter Bohmelin

peter@driveab.se

+ 46 709 13 40 60